Mindfulness

Om mindfulness - den ultra-korte version:

Mindfulness er et begreb udsprunget fra buddhismen og bragt til vesten i 70’erne af en række forskere i bla. USA, England og Frankrig. I den vestlige form er mindfulness således taget ud af sin religiøse kontekst.

Mest kendt er Jon Kabat-Zinn, faderen til MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) - som er den tilgang, der indtil nu lægger til grund for store dele af mindfulness-forskningen. Han grundlagde et 8 ugers forløb til patienter, der udviklede stress eller stress-lignende symptomer i forbindelse med deres sygdomsforløb og målte effekterne heraf. Sidenhen er denne også brugt med stor effekt på PTSD-ramte (bla. krigsveteraner), depression, angst, forskellige former for psykisk såvel som fysisk sygdom og også søgt implementeret til børn.

Centralt i mindfulness er nærvær, fuld opmærksomhed på det man lige nu og her beskæftiger sig med. At være tilstede i nu'et med alle sanser vågne. Det handler ikke om at undgå følelser og tanker, men om med opmærksomhed at observere dem uden at vurdere eller dømme. Dette kan fx give en bevidsthed om, hvad der driver en, en evne til at se tankemønstre og et billede af, hvordan man reagerer på bl.a. stress og pres. Altså en øget bevidsthed om dig selv og dine reaktioner - set på med kærlig nænsomhed. Bevidst opmærksomhed i nu'et gør dig i stand til at sortere i hvilke tanker/følelser, der kan passere, og hvilke der rent faktisk skal tages hånd om.

 

Min vej til mindfulness:

Mindfulness kom ind i mit liv via en stress-sygemelding. Og blev det redskab, der reddede mig og bragte mig tilbage på sporet....eller tilbage til mig selv rettere sagt. Så meget at jeg slet slet ikke var færdig efter mit 9 ugers forløb, og derfor tog en uddannelse som mindfulness-instruktør hos https://www.danskmindfulnessakademi.dk/ ved Louise Vælds.

Og det er til stadighed et fantastisk redskab at bruge. Jeg har nu praktiseret i 2 år, og selv om jeg ind imellem stadigvæk skal holde mig selv fast og huske at prioritere det, er jeg slet ikke i tvivl om, at det vil blive en rejse for livet. Jo mere mindfulnessen åbner sig, jo større bliver min selvindsigt.

Mindfulness ligger så  fint i tråd med mit jordemoder-arbejde og er i virkeligheden det, jeg har forsøgt at give videre til de gravide, fødende og barslende, jeg har haft i mine hænder. En ro til at være med det der af og på den måde kunne sortere i og tage sig af, det der er vigtigt.

Jeg havde bare fuldstændigt glemt at bruge det på mig selv! Mindfulnessen er derfor blevet min rejse tilbage til mig selv - og selv om rejsen til tider er udfordrende, fuld af gamle, gemte ting i mørke afkroge og ind imellem kræver al min mønstring af selvdisciplin, så er den hvert et skridt værd og jeg glædes dagligt over at min mindfulnesspraksis bringer mig tættere på mig selv og derme også tættere på verden omkring mig.

Det får du hos mig:

Min tilgang til mindfulness læner sig op ad MBSR. Og baserer sig på samme kriterier, nemlig:

Opmærksomhedstræning

  • Hjernetræning
  • Øvelse i at fastholde fokus
  • Søger at mindske påvirkningen af ydre og indre stimuli
  • Øge kropsbevidsthed - iagtagelse af krop og sanser
  • Få nervesystemet i ro
  • En væren med det der er i dette øjeblik - NU’et

Mine meditationer, øvelser og forløb tilpasses de mennesker, jeg har med at gøre. Det giver mig mulighed for at ramme forskellige målgrupper - fx gravide, sundhedspersonale, kvinder, firmaer osv. Kun fantasien sætter grænser. Alle vil føle, at de får noget brugbart med fra mig. Ud over min indsats kræver det også engagerede deltagere, og jeg underviser derfor kun folk, der har lyst til at smage på, undersøge eller dykke dybere ned i mindfulness.